Directorio

Lic. KARIN MATILDE DOLL - Presidenta

Sra. INGRID DOLL - Vicepresidenta

Lic. HEINZ JORGE DOLL - Director - Gerente General

Sra. MARINA DOLL - Director - Titular

Lic. OSCAR CATALDI - Director - Suplente

Lic. RAMÓN GAONA - Sindico - Titular

Lic. JOSE COSTA - Sindico - Suplente

Área de Asegurados